Wróć na STRONĘ GŁÓWNĄ

 

Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych kientów
 
  1. Dane osobowe sa przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Anna Nowak Moje Sante Poradnia Dietetyczna z siedzibą w Łodzi przy ul. Grabieniec 20/98.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu ułożenia jadłospisu indywidualnego, porady dietetycznej i/lub odpowiedzi na komentarz/pytanie mailowo lub telefonicznie.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia.
  4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia porady dietetycznej lub jadłospisu indywidualnego oraz wszelkiego kontaktu między klientem a Administratorem Danych (w tym dodawania komentarzy).
  5. W przypadku wystawienia faktury dla celów podatkowych dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego w którym wystawiona była ostatnia faktura. Dane przetwarzane są obowiązkowo na podstawie wymogów prawa.
  6. Może Pani/Pan w każdej chwili zrezygnować ze zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych, informując o tym mailowo. Będzie się to równać brakiem możliwości bycia klientem Administratora Danych i brakiem możliwości otrzymania jadłospisu indywidualnego oraz porady dietetycznej oraz odpowiedzi na komentarz/pytanie.
 
 
Ponadto informuję o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych, o prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.